Humanic

ISO 9001:2015

SISTEMI I MAXHIMIT TE CILESISE

Standardi ndërkombëtar ISO 9001:2015 është sot referimi i njohur në nivel ndërkombëtar , për certifikimin e sistemit të manaxhimit të cilësisë të kompanive të të gjithë sektorëve dhe të gjithë përmasave. Të punosh me eficencë dhe efikasitet ka si rezultat uljen e kostos.

Aplikimi I cilësisë, të jep mundësi dhe lehtësi të prodhosh me cilësi të lartë dhe me cmime më të ulta se konkurenca.

Të manaxhosh cilësinë do të thotë të manaxhosh eficencën dhe efikasitetin e proceseve të kompanisë nëpërmjet :

 • Njohjes, manaxhimit dhe monitorimit të proceseve
 • Kapacitetit të përfshirjes së burimeve njerëzore
 • Përcaktimit të rolit të drejtuesve të lartë
 • Njohja e risqeve te kompanisë

AVANTAZHET E CERTIFIKIMIT ISO 9001:2015

 • Rrit kompetivitetin, besueshmërinë dhe performancën e kompanisë në treg.
 • Është një vlerësim I njohur ndërkombëtar
 • Eliminon kontrolle të tepërta mbi produktet e kompanisë
 • Mundësi të mëdha për eksport
 • Siguron një sistem monitorimi dhe matjeje që garanton efikasitetin e kontrollit
 • Manaxhon efikasitetin e aktivitetit, duke shpërndarë detyra dhe përgjegjësi për përmirësimin e cilësisë së punës të secilit.

 

PSE DUHET TË CERTIFIKONI KOMPANINË TUAJ?

 • Siguron një kualifikim për kompaninë që të jep mundësi të marrësh pjesë në tendera dhe gara të cilat kanë vendosur këtë si kërkesë.
 • Ju siguron pronarëve dhe drejtuesve të kompanisë mbajtjen gjithmonë nënkontroll të aktivitetit.
 • Verifikimin e një implementimi korrekt të sistemit të manaxhimit të Kompanisë
 • Kuptimin që një përmirësim i arritur varet nga një sistem manaxhimi dhe jo nga nisma të izoluara
 • Stimulimin për një përmirësim të vazhdueshëm të kompanisë.