Humanic

Misioni & Visioni

Strategjia dhe vizioni i zhvillimit të HUMANICS, fokusohen në:

– Përmirësimin e efikasitetit dhe nivelit te cilësisë,

– Mbajtjen e udhëheqësinë,

– Risite ne fushen e teknollogjise,

– Zhvillimin e ndërkombëtarizimit

– Forcimin e marrëdhënieve me partnerët dhe palët e interesuara,

– Trajtimin e konsumatorit si një i vetëm.