Humanic

 

Trajnimi është një aktivitet strategjik për cdo Organizëm meqënëse rritja e burimeve eshtë e rendësishme për suksesin e kompanive. Duke përkthyer kompetencat e veta teknike në trajtimet profesionale, HUMANIC propozon një portofol të pasur me kurse trajnimi në fushën e Cilësisë, Shëndetit dhe Sigurisë, Mjedis dhe Përgjegjësise Sociale, Siguri Informacioni dhe Sigurise ne pune dhe emergjencat civile.

 

Trajnimet Tona jane : 

Trajnime per mbrojtjen nga zjarri dhe Shpetimin
Trajnime Ergonomike
Trajnime Koordinator per sigurine dhe shendetin ne pune
Trajnime Oficer i sigurise dhe shendetit ne pune
Trajnime Koordinator i skuadres se emergjencave
Trajnime per menyrat e nderhyrjes ne raste emergjente
Trajnime per menyren e Evakuimit ne raste emergjente
Trajnime mbi emergjencat civile
Trajnime te dedikuara sipas nevojes se porositesit